Υπόμνημα | Μέτρηση | Βοήθεια | Παρατηρήσεις
Διαφάνεια χάρτη / Αεροφωτογραφία

Οδηγός Πόλης

Αναζήτηση Διεύθυνσης:

Σημεία Ενδιαφέροντος:

Ελεύθερη Αναζήτηση:
Αναζήτηση Ανα Κατηγορία:

Πολεοδομία

Εντοπισμός σημείου:
X:
Y:
Γράψτε τα 7 ψηφία του ΚΑΕΚ
17063 -  
Γράψτε Ονομα Πράξης Εφαρμογής ή Αρ. Οικοδομικού Τετραγώνου
 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Εντοπισμός σημείου:
X:
Y:
Γράψτε τα 7 ψηφία του ΚΑΕΚ
17063 -  
ΚΑΕΚ
Γράψτε Ονομα Πράξης Εφαρμογής ή Αρ. Οικοδομικού Τετραγώνου
 
Οικοδομικό Τετράγωνο

Καθαριότητα

Χάρτες

Είδος Χάρτη
Ενότητα Χάρτη
Χάρτες (click στο όνομα του κάθε χάρτη για άνοιγμα αρχείου)

Οικοδομικές Αδειες

Δεν είναι ακόμη διαθέσιμη
Με τη δημιουργία της νέας Δ/νσης Πολεοδομικών Λειτουργιών Δήμου Ηρακλείου («Καλλικρατικού»), βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος. Στο επόμενο διάστημα θα οριστικοποιηθεί η λειτουργία του, οπότε και θα εφαρμοστεί η ενημέρωση από τους χρήστες.

Τύπος:

Xρηματοδότηση

Xo
Η ιστοσελίδα είναι σε μεταβατική δοκιμαστική λειτουργία. Τα δεδομένα είναι ενδεικτικά και ο Δήμος Ηρακλείου δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση τους. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα αφορούν στα γεωγραφικά όρια του Καποδιστριακού Δήμου Ηρακλείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
 • Στην παρούσα φάση εξέλιξης του έργου δεν έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων οι τροποποιήσεις του παλαιού Σ.Π., καθώς και οι διορθωτικές πράξεις στις περιοχές επεκτάσεων.
 • Επίσης εκκρεμεί η τεκμηρίωση σε ορισμένες τις περιοχές του Σ.Π. με τα αντίστοιχα ΦΕΚ.
 • Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, δεδομένων των περιορισμών που τίθενται αφενός από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.), αφετέρου από το Σχέδιο Πόλης (Σ.Π)
Έλεγχος ανθρώπου
Οδηγός Πόλης
 • Πληκρολογείστε στην Αναζήτηση διέυθυνσης με:
  Όδο και αριθμό
  Όδό και περιοχή
  Όδο αριθμό και ΤΚ
  όπως φαίνεται στα παραδείγματα:
  Βιάννου 5
  Βιάννου, Ηράκλειο
  Βιάννου 5 71201
 • Αναζητήστε σημεία ενδιαφέροντος με:
  ελέυθερη αναζήτηση
  κατηγορία και υποκατηγορία
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου, επιλέξτε προβολή για την προβολή τους στον χάρτη.
Προσοχή στην αναζήτηση οδού αν ο αριθμός που πληκτολογείτε δεν υπάρχει τότε δεν θα επιστρέφεται αποτέλεσμα.
Πολεοδομία
 • Εντοπίστε σημείο πληκτρολογώντας x,y συντεταγμένες.
 • Εντοπίστε ιδιοκτησία πληκτρολογώντας τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου.
 • Εντοπίστε περιοχή Πραξης Εφαρμογής πληκτρολογώντας την ονομασία της.
 • Εντοπίστε ΟΤ πληκτρολογώντας τον αριθμό ΟΤ του.
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου, επιλέξτε προβολή για την προβολή τους στον χάρτη.
Κάντε αριστερό κλίκ μέσα στο στοιχείο που προβάλατε ή σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη για να εμφανιστούν όλες οι καταχωρημένες πληροφορίες που αφορούν σε αυτό.
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
 • Εντοπίστε σημείο πληκτρολογώντας x,y συντεταγμένες.v
 • Εντοπίστε ιδιοκτησία πληκτρολογώντας τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου.
 • Εντοπίστε περιοχή Πραξης Εφαρμογής πληκτρολογώντας την ονομασία της.
 • Εντοπίστε ΟΤ πληκτρολογώντας τον αριθμό ΟΤ του.
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου, επιλέξτε προβολή για την προβολή τους στον χάρτη.
Κάντε αριστερό κλίκ μέσα στο στοιχείο που προβάλατε ή σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη για να εμφανιστούν όλες οι καταχωρημένες πληροφορίες που αφορούν σε αυτό.
Χάρτες
Επιλέξτε Είδος και ενότητα χάρτη και στην συνέχεια προβολή ή αποθήκευση του σε jpg
Βοήθεια Καθαριότητα
Βοήθεια Οικοδομικές Άδειες
Βοήθεια Εντύπων
Βοήθεια Δημοτικά Έργα
Βοήθεια Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Πατήστε ένα εργαλείο μέτρησης