Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Ηρακλείου

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΓΕΩΠΥΛΗ
0 Χρήστες / μήνα
0 Θεματικά επίπεδα
0 ΦΕΚ / Αποφάσεις

Επισκεψιμότητα της Γεωπύλης

Η προσπάθειά μας για συγκέντρωση, οργάνωση και τεκμηρίωση των γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου, έχει ξεκινήσει από το «Καποδιστριακό» αυτοδιοικητικό τοπίο και συνεχίζεται συστηματικά.

To μεγαλύτερο μέρος του υλικού «διοχετεύεται» στην «ΓΕΩΠΥΛΗ», όπου και υποστηρίζεται με λειτουργίες αναζήτησης, θέασης αλλά και αποθήκευσης δεδομένων για κάθε νόμιμη χρήση από τον ενδιαφερόμενο (τεχνικό κόσμο και όχι μόνο).

Η ανατροφοδότηση από τους χρήστες, θερμή και ουσιαστική, μας δίνει αξιοποιήσιμα συμπεράσματα για νέα ζητούμενα, βελτιώσεις και ιδέες προς υλοποίηση.

Με την πεποίθηση ότι η «διαδικτυακή εξωστρέφεια» της Υπηρεσίας και η χρήση τεχνολογικών εργαλείων στην επικοινωνία της με το κοινό έχει λειτουργήσει θετικά στο πεδίο της ενημέρωσης και της εξυπηρέτησης του πολίτη με αμεσότητα και διαφάνεια, σας καλούμε να υποβάλετε σχόλια και προτάσεις σας στην ενότητα «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Δείτε στα «ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» στο μενού «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» τα νέα σύνολα διαθέσιμων δεδομένων στη ΓΕΩΠΥΛΗ.

Δεκέμβριος 2018

Πληθώρα διαθέσιμων γεωχωρικών δεδομένων

0%
Ικανοποίηση Αρκετά έως Πάρα πολύ...
0%
Χρήση Για Επαγγελματικούς Λόγους
0%
Συχνότητα Συχνά και Πολύ Συχνά