Δημιουργός: herawpadmin

Παρουσίαση της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών
Project

Παρουσίαση της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών

Ο Δήμος Ηρακλείου σας προσκαλεί στην παρουσίαση της ανανεωμένης έκδοοσης της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 09 Απριλίου 2019, στην αίθουσα Πειραματικού Θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου.

Επικαιροποίηση Πολεοδομικής Μελέτης Ενότητας «Αμφιθέα»
Project

Επικαιροποίηση Πολεοδομικής Μελέτης Ενότητας «Αμφιθέα»

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των ενστάσεων του Β1 Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης της Ενότητας «ΑΜΦΙΘΕΑ». Τα επικαιροποιημένα σχέδια της μελέτης έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή πολεοδομικών δεδομένων του Δήμου Ηρακλείου στην ενότητα Ανάρτηση ΠΕ «ΑΜΦΙΘΕΑ» προς ενημέρωσή σας. Υπάρχει δυνατότητα υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας, ένστασης ή πρότασης, οι οποίες θα πρέπει να κατατίθενται...

Project

Ανάρτηση Αρχείων Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης Αγίας Τριάδας

Τα αρχεία της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου για την περιοχή της Αγίας Τριάδας ενημερώθηκαν και περιλαμβάνουν σχέδια και το προεδρικό διάταγμα της έγκρισης σε μορφή pdf. Μπορείτε να τα δείτε στην καρτέλα «Αρχεία» της Γεωπύλης.

Ανάρτηση Δεδομένων Οικοδομικών Αδειών
Project

Ανάρτηση Δεδομένων Οικοδομικών Αδειών

Τα σαρωμένα αρχεία των Οικοδομικών Αδειών ενημερώθηκαν και συμπεριλαμβάνουν πλέον αρχειακό υλικό από το έτος 1949 έως και το 2016. Μπορείτε να τα δείτε στην καρτέλα «Αρχεία» της Γεωπύλης.

Διάθεση Δεδομένων Πράξεων Εφαρμογής
Project

Διάθεση Δεδομένων Πράξεων Εφαρμογής

Στη Γεωπύλη έχουν αναρτηθεί σαρωμένα αρχεία Πράξεων Εφαρμογής. Περιλαμβάνονται 4 υποφάκελοι με τεύχη για κορυφές ΟΤ, τελικές ιδιοκτησίες,μηκοτομές, εξασφαλίσεις και συντεταγμένες στάσεων, επικείμενα.