Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Ηρακλείου

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΓΕΩΠΥΛΗ
0 Μοναδικοί χρήστες
0 Θεματικά επίπεδα
0 ΦΕΚ / Αποφάσεις

 

Η προσπάθειά μας για συγκέντρωση, οργάνωση και τεκμηρίωση των γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου, έχει ξεκινήσει από το «Καποδιστριακό» αυτοδιοικητικό τοπίο και συνεχίζεται συστηματικά.

To μεγαλύτερο μέρος του υλικού «διοχετεύεται» στην «ΓΕΩΠΥΛΗ», όπου και υποστηρίζεται με λειτουργίες αναζήτησης, θέασης αλλά και αποθήκευσης δεδομένων για κάθε νόμιμη χρήση από τον ενδιαφερόμενο (τεχνικό κόσμο και όχι μόνο).

Η ανατροφοδότηση από τους χρήστες, θερμή και ουσιαστική, μας δίνει αξιοποιήσιμα συμπεράσματα για νέα ζητούμενα, βελτιώσεις και ιδέες προς υλοποίηση.

Με την πεποίθηση ότι η «διαδικτυακή εξωστρέφεια» της Υπηρεσίας και η χρήση τεχνολογικών εργαλείων στην επικοινωνία της με το κοινό έχει λειτουργήσει θετικά στο πεδίο της ενημέρωσης και της εξυπηρέτησης του πολίτη με αμεσότητα και διαφάνεια, σας καλούμε να υποβάλετε σχόλια και προτάσεις σας στην ενότητα «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Δείτε στα «ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» στο μενού «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» τα νέα σύνολα διαθέσιμων δεδομένων στη ΓΕΩΠΥΛΗ.

Δεκέμβριος 2018

0%
Ικανοποίηση Αρκετά έως Πάρα πολύ
0%
Χρήση Για Επαγγελματικούς Λόγους
0%
Συχνότητα Συχνά και Πολύ Συχνά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Χαρτογραφική Διεπαφή (Web GIS)

Δικτυακές υπηρεσίες

Διαρκής εμπλουτισμός με νέα δεδομένων

Αναζήτηση μέσω μεταδεδομένων

Τεκμήρια με τη μορφή αρχείων (ΦΕΚ, διαγράμματα)

Ελεύθερη πρόσβαση και λήψη δεδομένων

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών στηρίζει τη λειτουργία της στην επίκληση δικτυακών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται, βασίζονται σε Διεθνή Πρότυπα διαχείρισης και διάχυσης της γεωπληροφορίας.

Οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων της Πύλης,  π.χ. προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν συνδυαστικά με άλλα δεδομένα σε περιβάλλον desktop, να τα ενσωματώσουν σε εφαρμογές φορητές συσκευές κ.λπ.

Τα χρησιμοποιούμενα πρότυπα και οι βασικές λειτουργίες που εξυπηρετούν, είναι:

WMS

Θέαση διανυσματικών (vector) και εικονιστικών (raster) δεδομένων

WFS

Τηλεφόρτωση διανυσματικών δεδομένων σε διάφορους μορφότυπους

WCS

Τηλεφόρτωση εικονιστικών δεδομένων

CSW

Αναζήτηση στον κατάλογο μεταδεδομένων