Νέα – Ανακοινώσεις

Αρχική σελίδα / Νέα – Ανακοινώσεις

Η διαδικτυακή πύλη γεωχωρικών δεδομένων της Πολεοδομίας καταγράφει στα δύο χρόνια λειτουργίας της περίπου 10.000 χρήστες, ο σχολιασμός και τα ζητούμενα των οποίων αποτελούν αποφασιστική παράμετρο για τον προγραμματισμό επόμενων επεκτάσεων θεματικών ή λειτουργικών.

Τα θετικά σχόλια που εισέπραξε η ανάπτυξη και διάθεση στο κοινό της «Γεωπύλης» της Δ/νσης Πολεοδομίας ανέδειξαν:

  • Την αναγκαιότητα περαιτέρω εμπλουτισμού του συστήματος με νέα σύνολα δεδομένων και λειτουργίες
  • Την ανάγκη ευχερέστερης επικοινωνίας της Υπηρεσίας με το κοινό και διάχυσης της ενημέρωσης για πολεοδομικά θέματα.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια ανταπόκρισης στις διαπιστώσεις αυτές, με γνώμονα την ουσιαστική εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την κοινοχρησία των δεδομένων και πάγιο ζητούμενο τη δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερόμενο σε δεδομένα και υπηρεσίες με αμεσότητα και διαφάνεια.

  • 1
  • 2