Δημιουργός: herawpadmin

Απαντάμε στις ανάγκες σας, εξελίσσοντας την Υποδομή μας
Project

Απαντάμε στις ανάγκες σας, εξελίσσοντας την Υποδομή μας

Η αλληλεπίδραση μεταξύ Υπηρεσίας και ενδιαφερόμενου κοινού, η ανατροφοδότηση από τους χρήστες της Υποδομής GIS, μας δίνει πολύτιμα συμπεράσματα για τη συνέχιση του εγχειρήματος μηχανοργάνωσης στην Υπηρεσία και την εξέλιξη της Υποδομής. Στο πλαίσιο αυτό διαθέτουμε 2 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ Ανταποκρινόμενοι σε πλήθος αιτημάτων ενδιαφερομένων για τη δυνατότητα εκτύπωσης των διατιθέμενων διαγραμμάτων...

Project

Λειτουργία Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων

Στο πλαίσιο των εφαρμοζόμενων έκτακτων μέτρων η Διεύθυνση Πολεοδομίας παραμένει κλειστή για το κοινό. Για επείγοντα θέματα επικοινωνήστε με την Υπηρεσία τηλεφωνικά ή μέσω e-mail, το οποίο θα διαβιβαστεί αρμοδίως. E-mail: poleodomia@heraklion.gr Τηλ. επικοινωνίας με πρωτόκολλο: 2813409-343, -380. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τους υπαλλήλους (τηλέφωνα και e-mail), είναι διαθέσιμα στην ενότητα [ΥΠΗΡΕΣΙΑ] >> [ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ]. Στην...

Project

Γνωστοποίηση ΦΕΚ 1157 Β΄ 2020

“Καθορισμός προϋποθέσεων λειτουργίας για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών-Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου,  κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα”. Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Project

Εγκύκλιος 1/2020 Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

“Ρυθμίσεις θεμάτων των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 188 του ν. 4635/2019” Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Άγιος Ιωάννης Χωστός»
Project

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Άγιος Ιωάννης Χωστός»

Σας ενημερώνουμε ότι τα σχέδια της πρότασης της Πολεοδομικής Μελέτης (Β1 Στάδιο) με δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, προτάσεων, παρατηρήσεων, έχουν αναρτηθεί στη Γεωπύλη του Δήμου Ηρακλείου [gis.heraklion.gr/sdi]. Μπορείτε να τα αντλήσετε διαδικτυακά στο περιβάλλον του διαδραστικού χάρτη, στην «καρτέλα»: Ανάρτηση ΠΕ «Άγ. Ιωάννης Χωστός».