Δημιουργός: herawpadmin

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Αγία Ειρήνη – Κορακοβούνι – Μαραθίτης»
Project

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Αγία Ειρήνη – Κορακοβούνι – Μαραθίτης»

Σας ενημερώνουμε ότι τα σχέδια της πρότασης της Πολεοδομικής Μελέτης (Β1 Στάδιο) με δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, προτάσεων, παρατηρήσεων, έχουν αναρτηθεί στη Γεωπύλη του Δήμου Ηρακλείου [gis.heraklion.gr/sdi]. Μπορείτε να τα αντλήσετε διαδικτυακά στο περιβάλλον του διαδραστικού χάρτη, στην «καρτέλα»: Ανάρτηση ΠΕ «Αγ. Ειρήνη/ Κορακοβούνι/ Μαραθίτης».

Νέα λειτουργία: Εκτύπωση υπό κλίμακα
Project

Νέα λειτουργία: Εκτύπωση υπό κλίμακα

Στη Γεωπύλη διατίθεται νέα λειτουργία εκτύπωσης υπό κλίμακα για τη διευκόλυνση των χρηστών. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα δημιουργίας εκτυπώσιμης χαρτοσύνθεσης, χρησιμοποιώντας και συνδυάζοντας τα επίπεδα ενδιαφέροντός του. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Επιλογή μεγέθους χαρτιού Τίτλος Σχόλιο Υπόβαθρο Κλίμακα Επιπρόσθετα, η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης και τροποποίησης της θέσης του ωφέλιμου χώρου εκτύπωσης. Επισημαίνεται...

ΦΕΚ 3537/Β/2019 – Τροποποίηση «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων»
Project

ΦΕΚ 3537/Β/2019 – Τροποποίηση «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων»

Δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της 26804/16.06.2011 απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 22186/04.05.2012 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β’ 1494). Σύνδεσμος στο αρχείο εδώ.  

Παρουσίαση της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών
Project

Παρουσίαση της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών

Ο Δήμος Ηρακλείου σας προσκαλεί στην παρουσίαση της ανανεωμένης έκδοοσης της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 09 Απριλίου 2019, στην αίθουσα Πειραματικού Θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου.

Επικαιροποίηση Πολεοδομικής Μελέτης Ενότητας “Αμφιθέα”
Project

Επικαιροποίηση Πολεοδομικής Μελέτης Ενότητας “Αμφιθέα”

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των ενστάσεων του Β1 Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης της Ενότητας “ΑΜΦΙΘΕΑ”. Τα επικαιροποιημένα σχέδια της μελέτης έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή πολεοδομικών δεδομένων του Δήμου Ηρακλείου στην ενότητα Ανάρτηση ΠΕ “ΑΜΦΙΘΕΑ” προς ενημέρωσή σας. Υπάρχει δυνατότητα υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας, ένστασης ή πρότασης, οι οποίες θα πρέπει να κατατίθενται...

Project

Ανάρτηση Αρχείων Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης Αγίας Τριάδας

Τα αρχεία της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου για την περιοχή της Αγίας Τριάδας ενημερώθηκαν και περιλαμβάνουν σχέδια και το προεδρικό διάταγμα της έγκρισης σε μορφή pdf. Μπορείτε να τα δείτε στην καρτέλα “Αρχεία” της Γεωπύλης.

Ανάρτηση Δεδομένων Οικοδομικών Αδειών
Project

Ανάρτηση Δεδομένων Οικοδομικών Αδειών

Τα σαρωμένα αρχεία των Οικοδομικών Αδειών ενημερώθηκαν και συμπεριλαμβάνουν πλέον αρχειακό υλικό από το έτος 1949 έως και το 2016. Μπορείτε να τα δείτε στην καρτέλα “Αρχεία” της Γεωπύλης.

Διάθεση Δεδομένων Πράξεων Εφαρμογής
Project

Διάθεση Δεδομένων Πράξεων Εφαρμογής

Στη Γεωπύλη έχουν αναρτηθεί σαρωμένα αρχεία Πράξεων Εφαρμογής. Περιλαμβάνονται 4 υποφάκελοι με τεύχη για κορυφές ΟΤ, τελικές ιδιοκτησίες,μηκοτομές, εξασφαλίσεις και συντεταγμένες στάσεων, επικείμενα.