Θεσμικό Πλαίσιο

Αρχική σελίδα / Θεσμικό Πλαίσιο

Στην ενότητα αυτή θα παρέχονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με το θεσμοθετημένο ρυμοτομικό καθεστώς του Δήμου Ηρακλείου (ΦΕΚ, αποφάσεις κ.ά.).