Δικτυακές Υπηρεσίες

Αρχική σελίδα / Δικτυακές Υπηρεσίες

Η Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών του Δήμου παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα μέσω δικτυακών υπηρεσιών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

  • Απεικόνισης (Θέασης)
  • Τηλεφόρτωσης (Download)
  • Εξεύρεσης (Αναζήτησης)

Όλες οι υπηρεσίες βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα ανταλλαγής γεωχωρικών δεδομένων (OGC, ISO) και με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται σε πρακτικό επίπεδο η πρόσβαση στα δεδομένα από διαφορετικά λογισμικά. Τα χρησιμοποιούμενα πρότυπα και οι βασικές λειτουργίες που εξυπηρετούν, είναι:

  • WMS: θέαση διανυσματικών (vector) και εικονιστικών (raster) δεδομένων
  • WFS: τηλεφόρτωση διανυσματικών δεδομένων σε διάφορους μορφότυπους
  • CSW: αναζήτηση στον κατάλογο μεταδεδομένων

Οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται καταρχήν στην εφαρμογή της Γεωπύλης. Όλες οι λειτουργίες της εφαρμογής βασίζονται στις λειτουργίες των υπηρεσιών.

Οι χρήστες μπορούν, επιπρόσθετα, να συνδεθούν στις υπηρεσίες και να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σε λογισμικά CAD και GIS που είναι συμβατά με τα αντίστοιχα πρότυπα. Με αυτόν τρόπο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σε συνδυασμό με τα δικά τους, να τα επεξεργαστούν, να τα τροποποιήσουν χωρίς να χρησιμοποιούν τη Γεωπύλη. υπογραμμίζεται το γεγονός ότι η χρήση των υπηρεσιών υπόκειται στους ίδιους όρους, όπως αυτοί αναφέρονται στη Γεωπύλη.

Στην πράξη, το σύνολο των λογισμικών ανοικτού και κλειστου κώδικα είναι συμβατά. Αναλυτικός κατάλογος μπορεί να βρεθεί εδώ. Ενδεικτική λίστα συχνά χρησιμοποιούμενων λογισμικών:

QGIS (ΕΛ/ΛΑΚ): το πιο διαδεδομένο ίσως λογισμικό GIS ανοικτού κώδικα
gvSIG (ΕΛ/ΛΑΚ): εναλλακτικό του QGIS με πολύ καλή υποστήριξη 3-Δ δεδομένων
uDig (ΕΛ/ΛΑΚ): πολύ καλή συμβατότητα με διαδικτυακές υπηρεσίες
  ArcGIS (κλειστού κώδικα): το γνωστό λογισμικό της ESRI
  Geomedia (κλειστου κώδικα): desktop GIS της Hexagon
AutoCAD MAP 3D (κλειστού κώδικα): σχεδιαστικό πακέτο με δυνατότητες GIS

Παραδείγματα χρήσης μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια.

Εκπαιδευτικό υλικό QGIS

Για την ορθολογική διαχείριση των πόρων του συστήματος, αλλά και τη διευκόλυνση των χρηστών τα δεδομένα έχουν ομαδοποιηθεί και είναι προσβάσιμα μέσω παρεμφερών διευθύνσεων.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται συγκεντρωτικά ο κατάλογος τα σημεία πρόσβασης στα σύνολα δεδομένων του Δήμου:

Υπηρεσία / Πρότυπο Λειτουργία Πρόσβαση
Απεικόνισης / WMS Θέαση δεδομένων

http://services.heraklion.gr/geoserver/wms?request=GetCapabilities

(Θέαση όλων των δεδομένων * δε συνιστάται η χρήση του)

Διανυσματικά Δεδομένα (όλες οι κατηγορίες) https://services.heraklion.gr/geoserver/herakliovect/wms?request=GetCapabilities
ΓΠΣ (Διαγράμματα) https://services.heraklion.gr/geoserver/herakliogps/wms?request=GetCapabilities
Ρυμοτομία

(Διαγράμματα)

https://services.heraklion.gr/geoserver/herakliorym/wms?request=GetCapabilities
Ρέματα (Διαγράμματα) https://services.heraklion.gr/geoserver/herakliorem/wms?request=GetCapabilities
Οικισμοί (Διαγράμματα) https://services.heraklion.gr/geoserver/herakliooik/wms?request=GetCapabilities
Πράξεις Εφαρμογής (Διαγράμματα) https://services.heraklion.gr/geoserver/herakliopef/wms?request=GetCapabilities
Τοπικά Ρυμοτομικά (Διαγράμματα) https://services.heraklion.gr/geoserver/herakliotrs/wms?request=GetCapabilities
Τροποποιήσεις ΣΠ (Διαγράμματα) https://services.heraklion.gr/geoserver/herakliotsp/wms?request=GetCapabilities
Ορθοφωτογραφίες LSO https://services.heraklion.gr/geoserver/herakliolso/wms?request=GetCapabilities
Ορθοφωτογραφίες VLSO https://services.heraklion.gr/geoserver/herakliovlso/wms?request=GetCapabilities
Τηλεφόρτωσης / WFS Τηλεφόρτωση (Download) δεδομένων για χρήση και περαιτέρω επεξεργασία https://services.heraklion.gr/geoserver/herakliovect/wfs?request=GetCapabilities
Εξεύρεσης / CSW Αναζήτηση για γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες ενδιαφέροντος στον κατάλογο μεταδεδομένων του Δήμου https://services.heraklion.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetCapabilities

Για την προσθήκη δεδομένων μέσω της υπηρεσίας wms στο λογισμικό QGIS ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1. Menu -> Layer -> Add Layer -> Add WMS/WMTS Layer.

2. Στο παράθυρο που ανοίγει απαιτούνται τα στοιχεία σύνδεσης με την υπηρεσία θέασης.

Πατώντας στη δημιουργία νέας σύνδεσης (New) απαιτείται η εισαγωγή ενός τυχαίου αναγνωριστικού ονόματος για τη σύνδεση στην υπηρεσία και του συνδέσμου url της υπηρεσίας.

! Σε περίπτωση ασφαλών υπηρεσιών απαιτείται η πληκτρολόγηση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης.

3. Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση (Connect) γίνεται η επιλογή του επιθυμητού θεματικού επιπέδου (ένα κάθε φορά και όχι πολλά ταυτόχρονα) και πατώντας “Add” ολοκληρώνεται η προσθήκη του στο χάρτη.

Προσοχή τα δεδομένα της υπηρεσίας wms εμφανίζονται χάρτη στο εφόσον το σύστημα αναφοράς του qgis έργου υποστηρίζεται από την υπηρεσία. Έτσι, προέχει να έχει οριστεί το επιθυμητό ΣΣ από το χρήστη πρώτα.

4. Απεικόνιση δεδομένων ως υπηρεσία wms σε qgis λογισμικό:

Name: irakleio

url: http://services.heraklion.gr/geoserver/herakliogps/wms?request=GetCapabilities