Εξωστρέφεια Υπηρεσίας Ενημέρωση – Αλληλεπίδραση με το Χρήστη

 

Δημιουργήσαμε ενότητα πληροφόρησης – ενημέρωσης του χρήστη που περιλαμβάνει:

  • το οργανόγραμμα (δομή, αρμοδιότητες, στελέχωση και στοιχεία επικοινωνίας) της Πολεοδομίας
  • χρήσιμους διαδικτυακούς συνδέσμους σε Υπηρεσίες, φορείς, συλλόγους, όργανα
  • αναδημοσίευση εγγράφων κανονιστικού είτε ερμηνευτικού χαρακτήρα, τεχνικού ενδιαφέροντος
  • ανακοινώσεις της Υπηρεσίας (σεμινάρια, εκδηλώσεις, κ.ά.)