Νέα λειτουργία: Εκτύπωση υπό κλίμακα

Νέα λειτουργία: Εκτύπωση υπό κλίμακα

Στη Γεωπύλη διατίθεται νέα λειτουργία εκτύπωσης υπό κλίμακα για τη διευκόλυνση των χρηστών.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα δημιουργίας εκτυπώσιμης χαρτοσύνθεσης, χρησιμοποιώντας και συνδυάζοντας τα επίπεδα ενδιαφέροντός του. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

  • Επιλογή μεγέθους χαρτιού
  • Τίτλος
  • Σχόλιο
  • Υπόβαθρο
  • Κλίμακα

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης και τροποποίησης της θέσης του ωφέλιμου χώρου εκτύπωσης.

Επισημαίνεται ότι το προϊόν εκτύπωσης δε στοιχειοθετεί νομιμοποιητικό έγγραφο και η λειτουργία παρέχεται για τη διευκόλυνση των χρηστών. Οι όροι και περιορισμοί χρήσης είναι αυτοί που αναφέρονται στην είσοδο του ιστότοπου.