Επικαιροποίηση Πολεοδομικής Μελέτης Ενότητας “Αμφιθέα”

Επικαιροποίηση Πολεοδομικής Μελέτης Ενότητας “Αμφιθέα”

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των ενστάσεων του Β1 Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης της Ενότητας “ΑΜΦΙΘΕΑ”. Τα επικαιροποιημένα σχέδια της μελέτης έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή πολεοδομικών δεδομένων του Δήμου Ηρακλείου στην ενότητα Ανάρτηση ΠΕ “ΑΜΦΙΘΕΑ” προς ενημέρωσή σας.

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας, ένστασης ή πρότασης, οι οποίες θα πρέπει να κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, συνοδευόμενες από τα σχετικά δικαιολογητικά. Το χρονικό διάστημα υποβολής είναι 30 εργάσιμες ημέρες, αρχής γενομένης από την 20η Φεβρουαρίου 2019.