Άσκηση αρμοδιοτήτων ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. Α΄και Β΄ και Σ.Α.

“Άσκηση Αρμοδιοτήτων μεταβατικών διατάξεων ν. 4495/2017 από ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. Α΄και Β΄και Σ.Α.”

Δείτε την Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας εδώ