Σύνολα Δεδομένων Πολεδομικού Ενδιαφέροντος

Τεκμηρίωση και Επικαιροποίηση Συνόλου Χωρικών Δεδομένων

Προχωρήσαμε στη συλλογή-δημιουργία (σάρωση-εγγραφή σε βάση δεδομένων), τεκμηρίωση και επικαιροποίηση συνόλων δεδομένων με «χωρικό συσχετισμό» εκ των οποίων θα είναι διαθέσιμα στο χρήστη της διαδικτυακής εφαρμογής GIS Δήμου Ηρακλείου με τα αντίστοιχα «μεταδεδομένα»:

 • οικοδομικές άδειες* (σημειακό αρχείο),
 • πράξεις αναλογισμού* (σημειακό αρχείο),
 • διορθωτικές πράξεις εφαρμογής* (χαρακτηρισμός στο ΟΤ)

* Σημειώνεται ότι τα δεδομένα είναι προς ανάρτηση στη Γεωπύλη

Σάρωση Αρχείου Αναλογικών Δεδομένων

Συμπληρώσαμε τις αναρτήσεις αρχείων (σαρωμένα αρχεία):

 • τεύχη συντεταγμένων πράξεων εφαρμογής:
  • κορυφών Ο.Τ.
  • αξονοδιασταυρώσεων
  • αρχικών & τελικών ιδιοκτησιών
 • μηκοτομές σε περιοχές επεκτάσεων
 • κατάλογοι οικοδομικών αδειών
  • πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
  • Δήμου Ηρακλείου

Ανάρτηση Κτηματογράφησης Αμφιθέας

Προχωρήσαμε στην ανάρτηση πινακίδων χαρτών κτηματογράφησης (Γ΄ ανάρτηση) και πολεοδόμησης (Β ανάρτηση) τη περιοχής Αμφιθέας.

Ανάρτηση Τυποποιημένων Αιτήσεων

Αναρτήσαμε τυποποιημένες αιτήσεις για βασικές διοικητικές πράξεις της Υπηρεσίας, με καταγραφή των αντίστοιχων απαιτούμενων δικαιολογητικών.