Προθεσμία δήλωσης για το ΤΑΠ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία δήλωσης τετραγωνικών μέτρων για το ΤΑΠ, έχει παραταθεί έως τις 30 Ιουνίου του 2020.