Γνωστοποίηση ΦΕΚ 1157 Β΄ 2020

“Καθορισμός προϋποθέσεων λειτουργίας για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών-Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου,  κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα”.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ