Λειτουργία Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων

Στο πλαίσιο των εφαρμοζόμενων έκτακτων μέτρων η Διεύθυνση Πολεοδομίας παραμένει κλειστή για το κοινό.

Για επείγοντα θέματα επικοινωνήστε με την Υπηρεσία τηλεφωνικά ή μέσω e-mail, το οποίο θα διαβιβαστεί αρμοδίως.

E-mail: poleodomia@heraklion.gr

Τηλ. επικοινωνίας με πρωτόκολλο: 2813409-343, -380.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τους υπαλλήλους (τηλέφωνα και e-mail), είναι διαθέσιμα στην ενότητα [ΥΠΗΡΕΣΙΑ] >> [ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ]. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλείστε για την κοινοποίηση των e-mail και στον προϊστάμενο του Τμήματος, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός υπαλλήλων κάνει χρήση της προβλεπόμενης ειδικής άδειας.

Ενημερωθείτε από τον ιστότοπο της Πολεοδομίας [gis.heraklion.gr] για νέα και ανακοινώσεις στην ενότητα [ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ] >> [ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ].

Ενημερωθείτε από τον ιστότοπο του Δήμου [www.heraklion.gr] για τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων.

 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ