Απαντάμε στις ανάγκες σας, εξελίσσοντας την Υποδομή μας

Απαντάμε στις ανάγκες σας, εξελίσσοντας την Υποδομή μας

Η αλληλεπίδραση μεταξύ Υπηρεσίας και ενδιαφερόμενου κοινού, η ανατροφοδότηση από τους χρήστες της Υποδομής GIS, μας δίνει πολύτιμα συμπεράσματα για τη συνέχιση του εγχειρήματος μηχανοργάνωσης στην Υπηρεσία και την εξέλιξη της Υποδομής.

Στο πλαίσιο αυτό διαθέτουμε 2 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.


ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ανταποκρινόμενοι σε πλήθος αιτημάτων ενδιαφερομένων για τη δυνατότητα εκτύπωσης των διατιθέμενων διαγραμμάτων σε συγκεκριμένη κλίμακα και μέγεθος χαρτιού επιλογής του χρήστη, διατίθεται πλέον στο περιβάλλον της Γεωπύλης της  Υποδομής GIS η δυνατότητα αυτή.

Τα επίπεδα θεματικών ενοτήτων που ο χρήστης έχει «ενεργοποιήσει» στον και εμφανίζονται στο διαδραστικό χάρτη της Γεωπύλης, μπορούν να «εκτυπωθούν», δηλ. να εξαχθούν από το σύστημα σε μορφότυπο .pdf με «διαδραστική» παρεμβολή του χρήστη.

Αφού ο χρήστης έχει «ενεργοποιήσει» τις θεματικές ενότητες της επιλογής του (? σε φακέλους ή υποφακέλους των περιεχομένων στην ενότητα [Επίπεδα]) ορίζει τις παρακάτω παραμέτρους:

Επιλογή προτύπου: επιλογή από το χρήστη του επιθυμητού μεγέθους και τον προσανατολισμού στο χαρτί εκτύπωσης
Τίτλος Χάρτη: διατύπωση τίτλου από το χρήστη
Επιλογή Υποβάθρου: επιλογή από το χρήστη για ύπαρξη ή όχι υποβάθρου της Google
Επιλογή κλίμακας: επιλογή από το χρήστη της κλίμακας απεικόνισης. Εφόσον έχει προηγηθεί η επιλογή προτύπου, δηλ. μέγεθος χαρτιού «εκτύπωσης», εμφανίζεται στο διαδραστικό χάρτη πλαίσιο με δυνατότητα μετακίνησης από το χρήστη, ενδεικτικό και υποβοηθητικό για την έκταση απεικόνισης με τις επιλεγμένες παραμέτρους

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ – ηλεκτρονικό αίτημα

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της πολεοδομικής ταυτότητας του ακινήτου και καθοριστικό για την επιλογή της αξιοποίησής του για την κάλυψη επενδυτικών, επαγγελματικών, στεγαστικών αναγκών.

Στη Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου υποβάλλονται άνω των 700 αιτημάτων ετησίως για βεβαίωση επιτρεπόμενης χρήσης γης (βάσει στοιχείων τελευταίας πενταετίας) στην έκταση της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, δηλ. εκτός του Δήμου Ηρακλείου, των όμορων εξυπηρετούμενων Δήμων Μαλεβιζίου και Χερσονήσου, καθώς και τμήμα των Δήμων Γόρτυνας και Αρχανών-Αστερουσίων.

Μετά τα παραπάνω, το εγχείρημα υλοποίησης ηλεκτρονικού αιτήματος βεβαίωσης χρήσης γης, προκρίθηκε ως επόμενο βήμα στην Υποδομή GIS του Δήμου Ηρακλείου και ως πρώτο ηλεκτρονικό αίτημα με υποβολή συνημμένων δικαιολογητικών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

Επιπρόσθετα, επιχειρήθηκε η υλοποίηση αυτού του αιτήματος όχι μόνο στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου, αλλά σε όλη την έκταση χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Στην παρούσα μεταβατική φάση των έκτακτων συνθηκών που όλοι βιώνουμε και για τη διευκόλυνση κάθε ενδιαφερόμενου (ιδιοκτήτη, μηχανικού, κ.ά.), θέτουμε εσπευσμένα σε πιλοτική λειτουργία υποσύνολο της εφαρμογής, που αφορά στην αυτόματη δημιουργία δύο εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ Ι: [Επιτρεπτό της Χρήσης] στο σημείο υπόδειξης από το χρήστη, όπου υπάρχει,και αναλόγως θέσης,  απόσπασμα διαγράμματος ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΕΣΧΠ 16/1981, κ.ά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΙΙ: [Ένδειξη Θέσης] στο σημείο υπόδειξης από το χρήστη και αναλόγως θέσης,  απόσπασμα διαγράμματος ρυμοτομικού σχεδίου, οικισμού, είτε ένδειξη αριθμού φύλλου ΓΥΣ, για αναζήτηση από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Υπηρεσία.


Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [gis@heraklion.gr] για ενδεχόμενες επισημάνσεις, παρατηρήσεις.

Ανατρέξτε στις [Οδηγίες Χρήσης] από το αντίστοιχο «κουμπί», στο περιβάλλον της καρτέλας [Βεβαιώσεις Χρήσεων Γης] της Γεωπύλης


Μάρτιος 2020 …………….. μένουμε σπίτι!!


Σύντομα θα είναι διαθέσιμη και η λειτουργία της χορήγησης των αποσπασμάτων Ρυμοτομικού Σχεδίου και ΓΠΣ.