Ανάρτηση Δεδομένων Οικοδομικών Αδειών

Ανάρτηση Δεδομένων Οικοδομικών Αδειών

Τα σαρωμένα αρχεία των Οικοδομικών Αδειών ενημερώθηκαν και συμπεριλαμβάνουν πλέον αρχειακό υλικό από το έτος 1949 έως και το 2016. Μπορείτε να τα δείτε στην καρτέλα “Αρχεία” της Γεωπύλης.