ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Αγία Ειρήνη – Κορακοβούνι – Μαραθίτης»

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Αγία Ειρήνη – Κορακοβούνι – Μαραθίτης»

Σας ενημερώνουμε ότι τα σχέδια της πρότασης της Πολεοδομικής Μελέτης (Β1 Στάδιο) με δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, προτάσεων, παρατηρήσεων, έχουν αναρτηθεί στη Γεωπύλη του Δήμου Ηρακλείου [gis.heraklion.gr/sdi].

Μπορείτε να τα αντλήσετε διαδικτυακά στο περιβάλλον του διαδραστικού χάρτη, στην «καρτέλα»: Ανάρτηση ΠΕ «Αγ. Ειρήνη/ Κορακοβούνι/ Μαραθίτης».