Ανάρτηση Αρχείων Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης Αγίας Τριάδας

Τα αρχεία της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου για την περιοχή της Αγίας Τριάδας ενημερώθηκαν και περιλαμβάνουν σχέδια και το προεδρικό διάταγμα της έγκρισης σε μορφή pdf. Μπορείτε να τα δείτε στην καρτέλα “Αρχεία” της Γεωπύλης.