ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Άγιος Ιωάννης Χωστός»

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Άγιος Ιωάννης Χωστός»

Σας ενημερώνουμε ότι τα σχέδια της πρότασης της Πολεοδομικής Μελέτης (Β1 Στάδιο) με δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, προτάσεων, παρατηρήσεων, έχουν αναρτηθεί στη Γεωπύλη του Δήμου Ηρακλείου [gis.heraklion.gr/sdi].

Μπορείτε να τα αντλήσετε διαδικτυακά στο περιβάλλον του διαδραστικού χάρτη, στην «καρτέλα»: Ανάρτηση ΠΕ «Άγ. Ιωάννης Χωστός».