Διάθεση Δεδομένων Πράξεων Εφαρμογής

Διάθεση Δεδομένων Πράξεων Εφαρμογής

Στη Γεωπύλη έχουν αναρτηθεί σαρωμένα αρχεία Πράξεων Εφαρμογής. Περιλαμβάνονται 4 υποφάκελοι με τεύχη για κορυφές ΟΤ, τελικές ιδιοκτησίες,μηκοτομές, εξασφαλίσεις και συντεταγμένες στάσεων, επικείμενα.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου δεν θα δημοσιευθεί.