Πυροπροστασία κατασκηνώσεων – παιδικών εξοχών

Πυροπροστασία κατασκηνώσεων – παιδικών εξοχών

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Γραφείου Έκδοσης και Εφαρμογής Πυροσβεστικών Διατάξεων και Κανονισμών σχετικά με την πυροπροστασία κατασκηνώσεων και παιδικών εξοχών.