Σ.Ο.Α.Π. Ηρακλείου (ΦΕΚ494 Β΄ 2020)

“Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.”

Αρχείο ΦΕΚ εδώ