Σεμινάρια

Αρχική σελίδα / Σεμινάρια

Τα τελευταία δύο χρόνια, διοργανώνονται στην Υπηρεσία από την προϊσταμένη του
Τμήματος Οικοδομικών Αδειών κα Μαίρη Φραγκιουδάκη, σεμινάρια με θέμα
«θεσμικό πλαίσιο για τις χρήσεις γης». Γίνονται αναφορές σε συγκεκριμένα δεδομένα
της έκτασης του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και των υποστηριζόμενων όμορων Δήμων
Χερσονήσου και Μαλεβιζίου.
Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες στον 1 ο όροφο του κτηρίου
της πλατείας Δασκαλογιάννη (Τμήμα Οικοδομικών Αδειών & Ελέγχου). Ο
προγραμματισμός κάθε σεμιναρίου γίνεται μετά τη συμπλήρωση ικανού αριθμού
ενδιαφερόμενων για το θέμα μηχανικών σε κατάλογο (γραφείο κας Φραγκιουδάκη).