Πρότυπα Αιτήσεων

Αρχική σελίδα / Πρότυπα Αιτήσεων

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται προτυποποιημένα έγγραφα αιτήσεων, τα οποία είναι διαθέσιμα στο κοινό.

  • ΥΔ Αίτησης Διαγραφής Προστίμου (παρ.3, άρθρο 94, Ν. 4495/17)
  • Αίτηση Χορήγησης Στοιχείων Φακέλου Οικοδομικής Αδείας για Αντίγραφα
  • Αίτηση Ελέγχου Κινδύνου Ετοιμορρόπου