Συλλογές

Project

Εγκύκλιος 1/2020 Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

“Ρυθμίσεις θεμάτων των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 188 του ν. 4635/2019” Δείτε την Εγκύκλιο εδώ